Thành Sơn

Đại học Khoa học Công nghệ Trung Đài

Bậc học:

Đại học, sau đại học

Thông tin chung

Đại học Khoa học Công nghệ Trung Đài  – CTUST được thành lập vào năm 1966 dưới cái tên Đại học Công nghệ Chungtai Junior. Sau năm 1998, nó đã được cấp để nâng cấp lên Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Tai. Năm 2005, Trường đã được đổi tên và được nâng cấp thành Đại học Khoa học và Công nghệ Trung tâm Đài Loan (CTUST).

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài

Chúng tôi cam kết tuyển dụng các giáo viên xuất sắc đang diễn ra khi chúng tôi nỗ lực nâng cấp thêm trình độ giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ, hợp tác công nghiệp/học thuật, giáo dục mở rộng và hợp tác quốc tế. Đó là hy vọng chân thành của chúng tôi để trau dồi công nghệ y tế, y tế, điều dưỡng và quản lý xuất sắc, những người sẽ làm các bộ phận của họ để cho phép đất nước chúng ta bước lên hàng đầu của sự phát triển của thế kỷ 21.
Đồng thời với các mục tiêu này, CTUST cũng đã thiết lập một loạt các trung tâm nghiên cứu triển vọng cùng với một số trung tâm công cụ hiếm và phổ biến. Chúng tôi nhận ra giá trị của việc mua thiết bị hiện đại và thiết lập các cơ sở phòng thí nghiệm hạng nhất. Vì vậy, chúng tôi có một nền tảng mạnh mẽ để làm phong phú thêm nỗ lực nghiên cứu và phát triển của chúng tôi khi chúng tôi tự hào thực hiện quá trình chuyển đổi sang một trường đại học khoa học và công nghệ y tế. Chúng tôi dành riêng cho mình lĩnh vực học tập của ngành y tế toàn người. Ngoài ra, chúng tôi trở thành người giỏi nhất trong số tất cả các trường liên quan đến sức khỏe, điều dưỡng và công nghệ cũng như một trong những trường đại học có tiềm năng thị trường trong tương lai ở nước ta.

Chương trình đào tạo

1. Khoa khoa học sức khỏe

 • Phòng thí nghiệm y học và công nghệ sinh học
 • Hình ảnh y học và khoa học x quang
 • Công nghệ nha khoa và khoa học vật liệu
 • Khoa học và công nghệ thực phẩm
 • An toàn sức khỏe & kỹ thuật môi trường
 • Nhãn khoa
 • Chương trình sau đại học về công nghệ sinh học và kỹ thuật y sinh
 • Trung tâm giáo dục y tế cơ bản

2. Khoa nhân văn và quản lý

 • Quản lý chăm sóc sức khỏe và trí tuệ nhân tạo
 • Phòng giáo dục trẻ em và quản lý doanh nghiệp
 • Ngoại ngữ ứng dụng
 • Chương trình sau đại học về quản lý văn hóa và giáo dục
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Quản lý tiếp thị
 • Giáo dục trẻ em và quản lý doanh nghiệp
 • Quản lý chăm sóc sức khỏe
 • Quản lý kinh doanh
 • Trung tâm giáo dục thường xuyên

3. Khoa điều dưỡng

 • Điều dưỡng
 • Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
 • Thạc sĩ : Cấp bằng về chăm sóc dài hạn

Thông tin tuyển sinh Chương trình dự bị đại học kỳ mùa thu ( Tháng 9/ 2024) – Hệ 1+4

Ngành tuyển sinh:

 • Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm
 • Khoa An toàn Sức khỏe và Kỹ thuật Môi trường
 • Khoa Chăm sóc Sức khỏe Lão khoa

Học bổng & quỹ hỗ trợ

Học phí

Năm 1

Năm 2 đến năm 5

Học kỳ 1: 10000 đài tệ/ kỳ

Học kỳ 2: 30.000 đài tệ/ kỳ

Học phí 37.910 đài tệ/ kỳ

Phí khác

Ngành công nghệ thực phẩm : 13.310 đài tệ/ kỳ
Ngành kỹ thuật an toàn môi trường : 13.730 đài tệ/ kỳ

Đại học khoa học công nghệ Trung Đài – 中臺科技大學

CENTRAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – CTUST

Địa chỉ : No.666, Buzih Road, Beitun District, Taichung City 40601, Taiwan (R.O.C.)

Điện thoại :+886-4-22391647 ext. 8040, 8033

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN