Thành Sơn

Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa

Bậc học:

Đại học, sau đại học

Thông tin chung

Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa đã được Bộ giáo dục phê duyệt vào tháng 11 năm 1969, bắt đầu tuyển dụng sinh viên vào tháng 12 cùng năm. Ban đầu, chỉ có bốn bộ phận: kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện và kỹ thuật hóa học. Năm 1973, trường đổi tên thành Đại học Công nghệ Lungghwa Junior. Năm 1973, Bộ Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập. Năm 1983, phiên buổi tối đã được phê duyệt. Năm 1989, trường được đổi tên thành Đại học Công nghệ và Thương mại Lunghwa. Trong khi đó, Bộ Thương mại Quốc tế đã được thành lập. Năm 1990, Bộ quản lý thông tin đã được thêm vào chương trình. Năm 1998, trường được nâng cấp lên một trường đại học bốn năm và được đổi tên thành Học viện Công nghệ Lungghwa và một chương trình đào tạo tại chỗ đã được thêm vào. Năm 1999, Bộ Ngoại giao ứng dụng, Bộ Quản trị Kinh doanh và Bộ Tài chính và Ngân hàng đã được thành lập.

Đại học KHCN Long Hoa

Năm 2001, Viện được phê duyệt đổi tên thành Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa. Khoa Thông tin Máy tính và Kỹ thuật Mạng, Khoa Khoa học Đa phương tiện và Trò chơi, các chương trình thạc sĩ về Kỹ thuật Cơ khí và Viện Quản trị và Kinh doanh được thành lập. Năm 2002, các chương trình thạc sĩ về Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Điện tử đã được đưa vào.

Năm 2004, Trường Cao học Công nghệ Kỹ thuật đã được bổ sung vào chương trình sau đại học.

Năm 2009, Trường Cao học Kinh doanh và Quản lý được thành lập.

Do có kết quả giảng dạy và đánh giá đại học xuất sắc nên việc thành lập hai khoa mới là Sáng tạo Văn hóa & Thiết kế Truyền thông Kỹ thuật số và Du lịch & Giải trí đều được Bộ Giáo dục phê duyệt. Và chương trình thạc sĩ về Kỹ thuật Hóa chất & Vật liệu sẽ được thành lập vào năm 2013.

Lunghwa đã mở rộng từ ba khoa lên ba trường cao đẳng hiện tại, mười bốn khoa và tám trường sau đại học. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã có thành tích xuất sắc và đóng góp trong khu vực chính phủ và tư nhân.

Một số hoạt động của nhà trường

Đối diện với đường cao tốc Bắc Nam, trường đại học này có lợi thế lớn là nằm giữa GuiShan (Thành phố Đào Viên) và XinZhuang (Thành phố Tân Đài Bắc). Được xây dựng trên một ngọn đồi thơ mộng, khuôn viên trường có tầm nhìn đẹp không gì sánh bằng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của chính phủ, với sự hỗ trợ của giới tinh hoa trong ngành cũng như sự làm việc chăm chỉ không phân chia của đội ngũ nhân viên, trường đại học này đã có những bước tiến vượt bậc.

Sau đây, chúng ta nên đề cao cơ sở lý luận về “Tính thực tế, Xuất sắc và Đổi mới” để đào tạo thêm nhiều nhà công nghệ nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Chương trình đào tạo

 1. Khoa quản lý (Học bằng tiếng Anh)
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản lý thông tin
 • Kinh doanh Quốc Tế
 • Tài chính
 • Quản lý công nghiệp
 1. Đào tạo sau Đại học
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản lý thông tin
 1. Khoa khoa học nhân văn và thiết kế (Học bằng tiếng Trung)
 • Nhân văn và thiết kế
 • Ngoại ngữ ứng dụng
 • Đa phương tiện và khoa học thiết kế game
 • Văn hóa sáng tạo và thiết kế truyền thông kỹ thuật số
 • Du lịch và giải trí
 • Ngôn ngữ học
 • Nghệ thuật
 • Tiếng Hoa
 1. Khoa kỹ sư (Học bằng tiếng Trung)
 • Kỹ sư cơ khí
 • Kỹ sư điện
 • Kỹ sư điện
 • Công nghệ thông tin và kỹ sư quản trị mạng
 • Hóa chất và kỹ thuật vật liệu
 • Kỹ thuật bán dẫn

Học bổng & quỹ hỗ trợ

Trường đại học khoa học và công nghệ Long Hoa (Lung Hwa – LHU)
Lung hwa University of Science and Technology – 龍華科技大學

Địa chỉ : No. 300, Sec.1,Wanshou Rd, Guishan District, Taoyuan City, 33306, Taiwan

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN