Thành Sơn

Tiếng nhật cho người mới bắt đầu

Giai đoạn 1: Học làm quen với hệ thống bảng chữ cái

Bảng chữ cái tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật có 2 bảng chữ cái bạn phải học đầu tiên đó là: Hiragana và Katakana với 46 chữ cái/ bảng. Bạn bắt buộc phải ghi nhớ cách ĐỌC – VIẾT 2 bảng chữ cái này bởi đây chính là những thành phần quan trọng để cấu tạo nên từ trong tiếng Nhật.

Bạn muốn du học?

Hãy đăng ký tư vấn để được trao đổi với trao đổi với chuyên gia ngay tại đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN