Thành Sơn

DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 1,2,3 HÀN QUỐC NĂM 2022

DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 1,2,3 HÀN QUỐC NĂM 2022

 

DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 1.
Khu vực Seoul Đại Học Chung Ang Đại học Kol Kuk
Đại học Hongik Đại học HanYang Đại học Nữ Sungshin
Đại học Nữ Duksung Đại học Kookmin Đại học Nữ EHWA
Đại học Sogang Đại học Yonsei Đại học Quốc gia Seoul.
Đại học  Ngoại Ngữ Seoul HUFS
Khu vực Busan
Đại học Quốc Gia Pusan Đại học Ngoại Ngữ Busan
Đại Học Thần Học Seoul ( khu Bucheon) Đại Học Hanyang Erica (Khu Ansan ) Đại Học Howon
(Khu Gunsan)
Đại Học KHCN Pohang( Khu Pohang) Đại Học KHCN Quốc Gia Ulsan(Khu Ulsan) Đại Học ACTS
( Khu Gyeonggi)
Cao Đẳng Kỹ Thuật Inha( Khu Inchoen) Học Viện nghiên cứu ngôn ngữ Hàn Quốc(Khu Seongnam)

Đại Học Khoa HọcVà Công Nghệ Hàn Quốc UST

Trung Tâm Quốc Gia KHCS Ung Thư(Khu Gyeonggi)  Trường Quản Lý Và Chính Sách Công KDI Hàn Quốc (Khu Sejong)
DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 2
Đại Học Ajou Đại Học Quốc Gia Changwon Đại Học Cheongju
Đại Học Quốc Gia Chonbuk Đại Học Quốc Gia Chonnam Đại Học Quốc Gia Chungbuk
Đại Học Quốc Gia Chungnam Đại Học Daegu Catholic Đại Học Daegu Haany
Đại Học Daegu Đại Học Daejeon Đại Học Dankook
Đại Học Dankook Đại Học Dongguk Đại Học Dongseo
Đại Học Gachon Đại Học Gangneung-Wonju Đại Học Gwangju
Đại Học Quốc Gia Hanbat Đại Học Ngoại Ngữ Hàn Quốc HUFS Đại Học Quốc Gia Hankyong
Đại Học Hannam Đại Học Hansei Đại Học Hanseo
Đại Học Hansung Đại Học Honam Đại Học Hoseo
Đại Học Inha Đại Học Inje Đại Học Quốc Gia Jeju
Đại Học Joongbu Đại Học Quốc Gia Kangwon Đại Học Keimyung
Đại Học Konyang Đại Học Hàng Hải Hàn Quốc Đại Học Giao Thông Quốc Gia Hàn Quốc
Đại Học Nazarene Hàn Quốc Đại Học Bách Khoa Hàn Quốc Đại Học Kỹ Thuật Và Giáo Dục Hàn Quốc
Đại Học Korea (Sejong) Đại Học Korea Đại Học Quốc Gia Kunsan
Đại Học Nữ Sinh Kwangju Đại Học Kyonggi Đại Học Kyung Hee
Đại Học Kyungnam Đại Học Quốc Gia Kyungpook Đại Học Mokwon
Đại Học Myongji (Seoul, Yongin Campus) Đại Học Namseoul Đại Học Paichai
Đại Học Quốc Gia Pukyong Đại Học Sehan Đại Học Sejong
Đại Học Semyung Đại Học Seokyeong Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia Seoul
Đại Học Quốc Gia Seoul Đại Học Nữ Sinh Seoul Đại Học Shinhan
Đại Học Silla Đại Học Nữ Sinh Sookmyung Đại Học Soonchunhyang
Đại Học Soongsil Đại Học Quốc Gia Sunchon Đại Học Sungkyunkwan
Đại Học Sunmoon Đại Học Catholic Hàn Quốc Đại Học Kwangwoon
Đại Học Woosong Đại Học Yeungnam Đại Học Yonsei
DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 3
Đại học quốc gia Kongju (Gongju) Đại học quốc gia Gyeongsang (Jinju) Đại học Sangji
(Wonju)
Đại học quốc gia Andong (Andong) Đại học hàng không vũ trụ Hàn Quốc (Goyang) Đại học công nghệ quốc gia Kumoh(Gumi)
Đại học quốc gia
Mokpo (Muan)
Đại học Seowon
(Cheongju)
Đại học CHA
(Pocheon)
Đại học Cheongju
(Cheongju)
Đại học Jeonju
(Jeonju)
Đại học khoa học công nghệ Hàn Quốc(Daejeon)
Đại học Yong-In
(Yongin)
Đại học sư phạm quốc gia Hàn Quốc (Cheongju) Đại học Dongyang
(Punggi)
Đại học Kyungil (Gyeongsan) Đại học Eulji (Seongnam) Đại học nghệ thuật Chugye (Seoul)
Đại học Sungkonghoe (Seoul) Đại học nữ sinh Dongduk (Seoul) Đại học kinh thánh Hàn Quốc (Seoul)
Đại học thần học Baptist Hàn Quốc (Daejeon) Cao đẳng nữ sinh Busan (Busan) Đại học sư phạm quốc gia Seoul(Seoul)
Đại học Chongshin
(Seoul)
Đại học thần học Presbyterian (Seoul) Đại học Daejeon(Daejeon)
Đại học khoa học và công nghệ Gyeongnam(Jinju) Đại học công giáo Incheon (Ganghwa) Đai học Kyungdong
(Goseong-gun)
Đại học quốc gia Gyeongin
(Incheon)
Đại học sư phạm quốc gia Kongju (Gongju) Đai học công giáo Pusan (Busan)
Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc (Seoul) Đại học Kosin
(Busan)
Đại học Geumgang
(Nonsan)
Đại học Sungkyul (Anyang) Đại học Cheongju (Cheongju) Đại học kinh thánh Hàn Quốc (Seoul)
Đại học nữ sinh Kwangju (Gwangju) Đại học Kkottongnae (Cheongwon) Đại học Yoo Won (Yeongdong-gun)
Đại học sư phạm quốc gia Chinju(Jinju) Đại học Hanlyo  (Gwangyang) Đại học Halla
(Wonju)
Đại học sư phạm quốc gia Gwangju(Gwangju) Đại học sư phạm quốc gia Busan(Yeonje) Đại học công giáo Catholic(Yeongi-gun)
Đại học Daeshin
(Gyeongsan)
Đại học sư phạm quốc gia Chuncheon (Chuncheon) Đại học sư phạm quốc gia Daegu (Daegu)
Đại học quốc tế Jeju
(Seogwipo)
Đại học Chodang
(Muan)
Đại học Calvin
(Yongin)
Đại học Kyungwoon
 (Gumi)
Đại học Jangsin Seoul (Gwangju)
Đại học viễn đông Hàn Quốc (Gamgok) Đại học sư phạm quốc gia Jeonju  (Jeonju)
Đại học Gimcheon
(Gimcheon)
Đại học thần học Busan Presbyterian (Gimhae) Đại học nghệ thuật Yewon (Imsil-gun)
Đại học công giáo Suwon (Hwaseong) Đại học thần học và chủng viện Youngnam (Gyeongsan) Đại học công giáo Gwangju (Naju)
 Đại học Jesus
 (Jeonju)
Đại học Holy City
(Cheonan)
Đại học Cơ đốc giáo Seoul

Bạn muốn du học?

Hãy đăng ký tư vấn để được trao đổi với trao đổi với chuyên gia ngay tại đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN