Thành Sơn

Danh sách các trường top 1% năm 2021

1. Trường top 1%, trường đạt chứng nhận là gì ?.

    – Các trường đại học top 1% Hàn quốc là các trường cao đẳng, đại học và cao học có tỉ lệ sinh viên quốc tế được cấp visa du học nhưng bỏ trốn, sống lưu vong bất hợp pháp dưới 1% trên tổng số sinh viên quốc tế đang theo học tại trường do Uỷ ban thẩm định của Đại sứ Quán Hàn Quốc và Bộ tư pháp Hàn Quốc xét duyệt.
   – Trường được chứng nhận là những trường Đại học – Cao đẳng – Cao học đáp ứng 1 số tiêu chí đánh giá và có số lượng du học sinh bất hợp pháp trong trong ngưỡng chấp nhận được. Những trường Đại học này sẽ được phép tuyển sinh và cấp visa du học cho du học sinh trong suốt 1 năm.

 

Năm 2021 Uỷ ban thẩm định và Bộ tư pháp đưa ra danh sách 86 trường Đại học Hàn Quốc được chứng nhận và 28 trường TOP 1%.

2. Danh sách các trường Top 1 %.

Danh sách các trường top 1
1. Đại học quốc gia Gangneung Wonju.
2. Đại học Kookmin.
3. Đại học Mokwon.
4. Đại học nữ Seoul.
5. Đại học nữ Sungshin.
6. Đại học Soonchunghyang.
7. Đại học Soongsil.
8. Đại học quốc gia Changwon.
9. Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn quốc(KAIST).
10. Đại học Hongik.
11. Đại học Sehan.
12. Đại học khoa học và công nghệ Pohang.
13.Đại học Catholic.
14. Đại học Korea.
15. Đại học Dankook.
16. Đại học Daejeon.
17. Đại học Myongji.
18. Đại học Sogang.
19. Đại học Seoul Sirip.
20. Đại học Yonsei (Cơ sở Mirae).
21. Đại học Quốc gia Chonbuk.
22. Đại học Hanyang.
23.Đại học Hanyang (Cơ sở ERICA).
24. Cao đẳng thông tin Woosung.
25. Cao đẳng Kyungbuk.
26. Cao học ngoại ngữ Seoul.
27. Cao học tổng hợp khoa học kỹ thuật.
28. Cao học chính sách nghiên cứu phát triển quốc tế.

3. Danh sách trường được chứng nhận.

Danh sách các trường được chứng nhận
Khu vực Seoul.
1
Đại học Kwangwoon.
2. 
Đại học Sangmyung.
3. 
Đại học Hansung
4. 
Đại học nữ Duksung
5. Đại học Konkuk
6. Đại học Kyunghee
7. Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (SUIS)
8. Đại học Quốc gia Seoul
9. Đại học Sungkyunkwan
10. Đại học Yonsei
11. Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc
12. Đại học ChungAng
13. Đại học nữ Sookmyung
14. Đại học Nữ Ewha
15. Đại học Hanshin
16. Cao đẳng nữ Hanyang
17. Cao học văn hoá phương Đông
18. Cao học khoa học tổng hợp Seoul
19. Cao học thần học Torch Trinity
Khu vực Gyeonggi.
20. Đại học Daejin
21. Đại học Quốc gia Hankyong
22. Đại học Hansei
23. Đại học Gachon
24. Đại học thần học Seoul
25. Đại học Bách khoa Hàn Quốc (Korea Polytechnic University)
26. Đại học Ajou
27. Trung tâm Nghiên cứu Thần học và Truyền giáo Châu Á
28. Cao đẳng khoa học và Công nghệ Gyeonggi
29. Cao đẳng truyền thông nghệ thuật DongA
30. Cao đẳng Bucheon
31. Cao học nghiên cứu trung ương Hàn Quốc
32. Cao học nghiên cứu về ung thư quốc tế
33. Cao học luật kinh doanh quốc tế
34. Cao học Sunhak UP
Khu vực Gyeongsangbuk
35. Đại học Yeungnam
Khu vực Busan.
36. Đại học Quốc gia Pukyong
37. Đại học quốc gia Pusan
38. Đại học Hàng hải & Đại dương Hàn Quốc
39. Đại học Kosin
40. Đại học Dongseo
41. Đại học DongA
42. Đại học ngoại ngữ Busan
43. Đại học Silla
Khu vực Incheon.
44. Đại học Inha
45. Cao đẳng kỹ thuật Inha
Khu vực Gangwon.
46. Đại học Quốc gia Kangwon
47. Đại học Kyungdong
48. Đại học Saekyung
Khu vực Jeolla nam. 
49. Đại học Quốc gia Suncheon.
Khu vực Daegu.
50. Đại học Keimyung

Bạn muốn du học?

Hãy đăng ký tư vấn để được trao đổi với trao đổi với chuyên gia ngay tại đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN