Thành Sơn

Các câu giao tiếp chào hỏi tiếng Trung

Chào hỏi trong trường hợp chung
Xin chào 你好! Nǐ hǎo!
Chào hỏi trong các trường hợp cụ thể
Chào buổi sáng! 早/ 早上好/ 上午好! Zǎo/ zǎoshang hǎo/ shàngwǔ hǎo!
Chào buổi trưa! 中午好! Zhōngwǔ hǎo!
Chào buổi tối! 晚上好! Wǎnshàng hǎo!
Chào ông nội/ bà nội ạ! 爷爷好/ 奶奶好! Yéye  hǎo/ nǎinai hǎo!
Chào bố/ mẹ ạ! 爸爸好/ 妈妈好! Bàba hǎo/ māma  hǎo!
Chào thầy/cô ạ! 老师好! Lǎoshī hǎo!

Lưu ý: Cấu trúc Danh xưng + 好 chỉ cần thêm danh xưng vào trước từ 好 thì câu đó sẽ trở thành câu chào hỏi

Cách hỏi và trả lời: Tên, tuổi, quê quán
Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? 你今年多大? Nǐ jīnnián duōdà?
Năm nay mình 18 tuổi. 我今年18 岁。 Wǒ jīnnián 18 suì.
Cháu mấy tuổi rồi? 你几岁了? Nǐ jǐ suìle?
Cháu 8 tuổi rồi ạ! 我8岁了。 Wǒ 8 suìle.
Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 你多大年纪了? Nǐ duōdà niánjìle?
Ông năm nay 80 tuổi rồi. 我80岁了。 Wǒ 80 suìle.
Bạn tên là gì? 你叫什么名字? Nǐ jiào shénme míngzi ?
Mình tên là Tiểu Vũ. 我叫 / 我是小宇。 Wǒ jiào/ wǒ shì Xiǎoyǔ.
Bạn đến từ đâu? 你来自哪里? Nǐ láizì nǎlǐ?
Mình đến từ TP. Hồ Chí Minh 我来自胡志明市。 Wǒ láizì Húzhìmíng shì.
Hỏi giờ giấc trong tiếng Trung
Xin hỏi bây giờ mấy giờ rồi? 请问现在几点了? Qǐngwèn xiànzài jǐ diǎnle?
Bây giờ 8 giờ 30 phút rồi. 现在8点半了。 Xiànzài 8 diǎn bànle.
Bây giờ 9 giờ rồi 现在9点了。 Xiànzài 9 diǎnle.
Bây giờ 9 giờ 15 phút rồi 现在9点15分钟了/ 9点一刻了。 Xiànzài 9 diǎn 15 fēnzhōngle/ 9 diǎn yīkèle.
Bây giờ 9 giờ kém 10 rồi 现在差10分9点。 Xiànzài chà 10 fēn 9 diǎn.
Sắp đến Tết rồi, khi nào cậu về nhà? 快过年了,你什么时候回家? Kuài guòniánle, nǐ shénme shíhòu huí jiā?
Nếu không có gì thay đổi thì ngày 24 tớ về quê. 不出意外的话24号我就回家。 Bù chū yìwài dehuà 24 hào wǒ jiù huí jiā.
Mấy giờ anh vào học? 你几点上课? Nǐ jǐ diǎn shàngkè?
8 giờ là bắt đầu học rồi. Bây giờ là 7 giờ 50 phút, không kịp rồi. 我八点就上课了。现在7点50分,来不及了。 Wǒ bā diǎn jiù shàngkèle. Xiànzài 7 diǎn 50 fēn, láibují le.
Mẫu câu giao tiếp hỏi đường cơ bản bằng tiếng trung
Xin hỏi đường La Hồ đi thế nào? 你好,请问罗湖街怎么走? Nǐ hǎo, qǐngwèn Luōhú jiē zěnme zǒu?
Xin chào, trước tiên bạn hãy ngồi xe bus số M530 đến trạm tàu điện ngầm Cố Thú, sau đó ngồi chuyến số 1 đến trạm La Hồ là được. 你好,你先坐M530路的公交车到固戍地铁站,然后坐1号的地铁到罗湖站就行。 Nǐ hǎo, nǐ xiān zuò M530 lù de gōngjiāo chē dào Gùshù dìtiě zhàn, ránhòu zuò 1 hào dì dìtiě dào Luōhú zhàn jiùxíng.
Vậy khoảng cách từ trạm Cố Thú đến trạm La Hồ là bao nhiêu km? 那从固戍站到罗湖站大概多少公里呢? Nà cóng Gùshù zhàn dào luōhú zhàn dàgài duōshǎo gōnglǐ ne?
Trạm Cố Thú cách trạm La Hồ khoảng 38km, nhanh nhất là 1 tiếng có thể đến nơi. 固戍站离罗湖站大概38公里,最快1时就能到达。 Gùshù zhàn lí Luōhú zhàn dàgài 38 gōnglǐ, zuì kuài 1 shí jiù néng dàodá.
Vậy à, cảm ơn nhé! Đúng rồi, sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 这样啊,谢谢你。对了,大概需要多少钱呢? Zhèyàng a, xièxiè nǐ. Duìle, dàgài xūyào duōshǎo qián ne?
Vé xe bus 2 tệ/ vé, vé tàu điện ngầm khoảng 8 tệ, tổng là 10 tệ nhé. 公交车2元一票,地铁大概8元。一共10元。 Gōngjiāo chē 2 yuán yī piào, dìtiě dàgài 8 yuán. Yīgòng 10 yuán.
Ồ, vậy thì rẻ thật. Thật sự rất cảm ơn bạn! 哇塞,这挺便宜的呀。真的太谢谢你了。 Wasāi, zhè tǐng piányí de ya. Zhēn de tài xièxiè nǐle.
Không có gì. 不客气。 Bú kèqi.
Các mẫu câu giao tiếp tiếng trung mua bán đơn giản
Xin chào, tôi muốn mua 1 cốc trà sữa trân châu 你好,我想买一杯珍珠奶茶。 Nǐ hǎo, wǒ xiǎng mǎi yībēi zhēnzhū nǎichá.
Xin hỏi bạn muốn mua size M hay size L? 请问你买大杯还是超大杯? Qǐngwèn nǐ mǎi dà bēi háishì chāodà bēi?
Size M đi 大杯吧。 Dà bēi ba.
Đường đá thế nào? 糖度冰度如何? Tángdù bīngdù rúhé?
50% đường, ít đá 半糖,少冰 Bàn táng, shǎo bīng
Bạn có muốn thêm topping gì không? 请问要加什么配料吗? Qǐngwèn yào jiā shme pèiliào ma?
Thêm cho tôi đậu đỏ và trân châu. 帮我加红豆和珍珠。 Bāng wǒ jiā hóngdòu hé zhēnzhū.
Ok, cốc trà sữa trân châu size M, 50 đường 50 đá, thêm đậu đỏ và trân châu tổng cộng 20 tệ. 好的。你的大杯珍珠奶茶,半糖,少冰,加红豆和珍珠一共20元。 Hǎo de. Nǐ de dà bēi zhēnzhū nǎichá, bàn táng, shǎo bīng, jiā hóngdòu hé zhēnzhū yīgòng 20 yuán.
Đưa bạn 20 tệ 给你20块。 Gěi nǐ 20 kuài.
Ok, nhận của bạn 20 tệ. Bạn qua bên kia chờ một chút nhé. 好的。收你20块。请你过那边等一下。 Hǎo de. Shōu nǐ 20 kuài. Qǐng nǐguò nà biān děng yīxià.
Ok 好的。 Hǎo de.
Đi mua quần áo bằng tiếng Trung
Xin chào quý khách 欢迎光临! Huānyíng guānglín!
Xin chào, ở đây có bán quần giữ ấm bên trong không? 你好,这里卖秋裤吗? Nǐ hǎo, zhèlǐ mài qiū kù ma?
Ở đây có bán ạ, xin hỏi chị muốn mua loại nào? 这里有的。您需要什么样的款式? Zhè li yǒu de. Nín xūyào shénme yàng de kuǎnshì?
Tôi muốn mua loại mỏng một chút, như vậy sẽ không bị béo. 我喜欢薄一点的,这样不显胖。 Wǒ xǐhuān báo yīdiǎn de, zhèyàng bù xiǎn pàng.
Dạ vâng, chị đợi chút bên em tìm cho chị ạ 好的。这边帮您找一下。 Hǎo de. Zhè biān bāng nín zhǎo yīxià.
Đây là mẫu mới năm nay, mặc dù trông khá dày dặn nhưng mặc lên sẽ không bị béo đâu ạ. Chị yên tâm mặc nhé! 这个是今年的新款。虽然厚实但是穿起来会很显瘦的。您放心穿哈。 Zhège shì jīnnián de xīnkuǎn. Suīrán hòushí dànshì chuān qǐlái huì hěn xiǎn shòu de. Nín fàngxīn chuān hā.
Tôi có thể mặc thử không? 我能试穿吗? Wǒ néng shì chuān ma?
Thật ngại quá, loại quần này không được mặc thử 不好意思啊,这种裤子不能试穿。 Bù hǎoyìsi a, zhè zhǒng kùzi bùnéng shì chuān.
Vậy cái quần này bán thế nào? 那这条裤子怎么卖? Nà zhè tiáo kùzi zěnme mài?
Loại quần này có giá là 39 tệ/ cái. Mua hai cái thì tổng 70 tệ nhé ạ 这个款式是39元一条。买两条的话一共70元。 Zhège kuǎnshì shì 39 yuán yītiáo. Mǎi liǎng tiáo dehuà yīgòng 70 yuán.
Vậy tôi mua hai cái, một cái màu đen một cái màu da 那给我两条,一个黑色一个肤色。 Nà gěi wǒ liǎng tiáo, yīgè hēisè yīgè fūsè.
Dạ vâng, để em gói lại cho chị ạ. Chị muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ? 好的,小姐。这边给您抱起来。请问你刷卡还是现金? Hǎo de, xiǎojiě. Zhè biān gěi nín bào qǐlái. Qǐngwèn nǐ shuākǎ háishì xiànjīn?
Tôi quẹt thẻ 我刷卡。 Wǒ shuākǎ.
Ok, chị ký tên vào đây giúp em, xác nhận thanh toán ạ 好,请您在这里签个字,确认一下儿。 Hǎo, qǐng nín zài zhèlǐ qiān gè zì, quèrèn yīxiàr.
Ok, cảm ơn! 好的。谢谢! Hǎo de. Xièxiè!
Các mẫu câu dùng khi khám chữa bệnh
Bác sĩ ơi, bụng của cháu đau quá 医生,我肚子疼。 Yīshēng, wǒ dùzi téng.
Cháu mau vào đây, nằm xuống, để bác xem xem. Đau ở đâu? 你快进来,躺下,让我看看。你哪里疼? Nǐ kuài jìnlái, tǎng xià, ràng wǒ kànkan. Nǐ nǎlǐ téng?
Cháu đau bụng trái ạ 我肚子左边疼。 Wǒ dùzi zuǒbiān téng.
Ở đây à? Cháu đây là bị viêm dạ dày rồi. Cháu ngồi dậy đi, bác kê đơn cho 这里吗,我看你这是胃炎了。你起来吧。我给你开药方。 Zhèlǐ ma, wǒ kàn nǐ zhè shì wèiyánle. Nǐ qǐlái ba. Wǒ gěi nǐ kāi yàofāng.
Vâng ạ 好的。 Hǎo de.
Đây là đơn thuốc của cháu. Mỗi ngày uống hai lần trước khi ăn. Đây là phương thức liên lạc với bác, có vấn đề gì cháu có thể liên lạc ngay nhé. 这是你的药方。每日两次,吃饭前吃哈。这是我的联系方式,有什么问题跟我联系。 Zhè shì nǐ de yàofāng. Měi rì liǎng cì, chīfàn qián chī hā. Zhè shì wǒ de liánxì fāngshì, yǒu shénme wèntí gēn wǒ liánxì.
Vâng ạ, cảm ơn Bác sĩ 好的,谢谢医生。 Hǎo de, xièxie yīshēng.
Cách gọi điện thoại và xin số điện thoại
Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? 你的电话号码是多少? Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
Số điện thoại của tôi là 134567890 我的电话号码是134567890 Wǒ de diànhuà hàomǎ shì 134567890
Có thể cho tôi số điện thoại của bạn không? 能不能给我你的电话号码? Néng bùnéng gěi wǒ nǐ de diànhuà hàomǎ?
Được chứ, số điện thoại của tôi là 1232400988 好的。我的电话号码是1232400988 Hǎo de. Wǒ de diànhuà hàomǎ shì 1232400988
Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì liên lạc nhé: 1560007895 这是我的电话号码,有事联系我:1560007895 zhè shì wǒ de diànhuà hàomǎ, yǒushì liánxì wǒ:1560007895
Mẫu câu giao tiếp tiếng trung khi đi ăn
  • Ăn sáng

Cậu dậy chưa? Cùng nhau đi ăn sáng đi 你起床了吗?一起去吃早饭吧。 Nǐ qǐchuángle ma? Yīqǐ qù chī zǎofàn ba.
Tôi sớm đã dậy rồi, đi ăn gì đây? 我早就起床了,去吃什么? Wǒ zǎo jiù qǐchuángle, qù chī shénme?
Tôi muốn đi ăn bánh bao, cậu ăn không? 我想吃包子,你吃吗? Wǒ xiǎng chī bāozi, nǐ chī ma?
Được đó, chúng ta đi ăn bánh bao cẩu bất lý đi, rất nổi tiếng đó. 好呀,我们去吃狗不理包子吧,很有名的。 Hǎo ya, wǒmen qù chī gǒu bù lǐ bāozi ba, hěn yǒumíng de.
Tôi có nghe qua rồi. Thế đi đâu ăn đây? 我听过了。那去哪里吃呢? Wǒ tīngguòle. Nà qù nǎlǐ chī ne?
Vậy đi ăn ở quán ở cổng trường mình đi. Ngon lắm 我们去学校门口的那家吧。可好吃了。 Wǒmen qù xuéxiào ménkǒu de nà jiā ba. Kě hǎo chīle.
Được, vậy chúng ta xuất phát thôi 好的。那我们出发吧! Hǎo de. Nà wǒmen chūfā ba!
Được thôi 好的。 Hǎo de.
  • Ăn trưa

Sắp tan học rồi, chúng ta đi đâu ăn trưa đây? 快下课了,我们去哪里吃午饭呢? Kuài xiàkèle, wǒmen qù nǎlǐ chī wǔfàn ne?
Đi căn tin ăn đi, lạnh quá 我们去食堂吃吧,太冷了。 Wǒmen qù shítáng chī ba, tài lěngle.
Được thôi. Vậy chúng ta đi căn tin ăn trưa 好吧。那我们去食堂吧。 Hǎo ba. Nà wǒmen qù shítáng ba.
Bác ơi cháu muốn ăn thịt kho tàu, trứng chiên và bí đỏ. 师傅,我吃红烧肉,煎鸡蛋和南瓜。 Shīfù, wǒ chī hóngshāo ròu, jiān jīdàn hé nánguā.
Ok, đây là của cháu, cầm chắc, quét mã ở đây. 好。这是你的。拿好。扫码在这里。 Hǎo. Zhè shì nǐ de. Ná hǎo. Sǎo mǎ zài zhèlǐ.
Vâng ạ, cháu cảm ơn 好的。谢谢! Hǎo de. Xièxie!
  • Ăn tối

Lâu lắm chúng ta không ra ngoài ăn rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi. 好久我们没出去吃饭了。择日不如撞日,就今天吧。 Hǎojiǔ wǒmen méi chūqù chīfànle. Zé rì bùrú zhuàng rì, jiù jīntiān ba.
Được thôi, đi đâu đây? 好呀。去哪里? Hǎo ya. Qù nǎlǐ?
Nhà hàng hôm qua chúng ta đi ngang qua ấy, cậu còn nhớ chứ, đi ăn nhà đó đi 我们昨天路过的那家餐厅,你记得吗?就那家吧。 Wǒmen zuótiān lùguò de nà jiā cāntīng, nǐ jìdé ma? Jiù nà jiā ba.
Nhà hàng ăn đồ Trung á? Được đó. Tớ thích ăn đồ Trung 中国餐厅?可以啊。我喜欢吃中国菜。 Zhōngguó cāntīng? Kěyǐ a. Wǒ xǐhuān chī Zhōngguó cài.
Được, vậy 6 giờ tối nay chúng ta xuất phát 好的。那晚上6点出发。 Hǎo de. Nà wǎnshàng 6 diǎn chūfā.
Được 好! Hǎo!

Bạn muốn du học?

Hãy đăng ký tư vấn để được trao đổi với trao đổi với chuyên gia ngay tại đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN